რეკლამა
B 1 1080X150
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
B 2 1080X150
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
B 3 140X600
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
B 4 140X600
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
POP-UP 700X500
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
CATFISH 1080X100
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
რეკლამა
B 1 1080X150
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
B 2 1080X150
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
B 3 140X600
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
B 4 140X600
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
pre-roll
გვერდი: სრულიადი
Desktop
Mobile
B 5 720X100
გვერდი: სრულიადი
Desktop
Mobile
B 6 720X100
გვერდი: სრულიადი
Desktop
Mobile
VIDEO AD
გვერდი: სრულიადი
Desktop
Mobile
B 7 720X100
გვერდი: სრულიადი
Desktop
Mobile
B 8 313X313
გვერდი: სრულიადი
Desktop
Mobile
რეკლამა
B 1 330X130
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
B 2 330X130
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
POP-UP 320X480
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
CATFISH 375X100
გვერდი: ყველა
Desktop
Mobile
რეკლამა
B 1 330X130
გვერდი: სრულიადი
Desktop
Mobile
B 2 330X130
გვერდი: სრულიადი
Desktop
Mobile
pre-roll
გვერდი: სრულიადი
Desktop
Mobile
B 5 330X130
გვერდი: სრულიადი
Desktop
Mobile
B 6 330X130
გვერდი: სრულიადი
Desktop
Mobile
VIDEO AD
გვერდი: სრულიადი
Desktop
Mobile
B 7 330X130
გვერდი: სრულიადი
Desktop
Mobile
რეკლამა